Board of Extramural Studies

        

Sr. No. Name  &  Designation
1 Dr.  Hemixa Rao
Vice Chancellor,
Hemchandracharya North Gujarat  University , Patan  (M)  94272  22290
2 Pro-Vice Chancellor                                                                  VACANT
Hemchandracharya  North  Gujarat  University ,  Patan
3 Dr. D. M. Patel
I / C  Registar,
Hemchandracharya  N. Guj.  University , Patan
4 Shri  Nitinbhai  Ravidas  Sadhu
Himmantnagar
5 Shri  J.G. Metiya
Visnagar
6 Shri  Pravinbhai  Virsangbhai  Chaudhary
Kadi
7 Dr. Bharatbhai  D. Dave
Palanpur
8 Dr. Ajaybhai  K. Patel
Shamalaji

feedback